Utredningen om Campus Karlshamn

  • Inläggskategori:Nyheter

Förra veckan gick BTH ut med information om att det ska tillsättas en utredning om en eventuell flytt av campus Karlshamn ska genomföras. Blekinge studentkår ställer sig bakom frågan om att tillsätta en utredning.

Under tiden som gått sedan informationen om en utredning nådde allmänheten genom media och andra informationskanaler har Blekinge studentkår uppmärksammats på studenters åsikter på flera håll. Studentkåren förstår oron och ilskan som uppstått kopplat till informationen men vill förtydliga varför man väljer att stötta idén om att tillsätta en utredning.

För Blekinge studentkår är studenternas bästa alltid i fokus och har alltid varit det. Under de senaste åren har programmen på campus Karlshamn sett en nedgång i antalet antagna studenter, trots reformer av vissa program och inrättande av nya program. Situationen på campus Karlshamn är idag en ansträngd sådan för BTH och om man inte möter problemet riskerar det att resultera i en sämre studiesituation för studenterna i Karlshamn.

Blekinge studentkår ställer sig bakom en utredning för att det är det enda säkra sättet saken kan utredas för att läget ska bli bättre för studenterna. Detta med förbehållet att studenter från både campus Karlskrona och campus Karlshamn bjuds in att delta i utredningen för att säkerställa att alla studentperspektiv tas i åtanke.

Blekinge studentkår vill vara tydliga att man inte nödvändigtvis kommer stötta eller vara emot beslutet BTH kommer vilja fatta efter en genomförd utredning, oavsett var man landar. Blekinge studentkår kommer under pågående utredning genomföra egna undersökningar bland studentpopulationen för att skapa en rättvis uppfattning om vad studenterna vill.

Frågan har inkommit om hur man hanterar studentkulturen om utbildningarna vid campus Karlshamn flyttas till campus Karlskrona. Tyvärr finns det inte ett bra svar för tillfället, utan frågan kommer få fortsätta diskuteras för att hitta den lösning som fungerar för den större delen av studentpopulationen. Ett levande studentliv är av stor vikt för Blekinge studentkår och dagens studentliv på både campus Karlshamn och campus Karlskrona är värt att bevara.

Att hitta lösningar som är bäst för nuvarande och framtida studenters tid på BTH är alltid något Blekinge studentkår strävar efter, och är inte något som tummas på.