Vi finns för dig och din utbildning

Vad gör vi?

Utbildningsföreningar bedriver utbildningsbevakning inom ett visst område. Dessa föreningar drivs av engagerade studenter som vill se till att din utbildning har den höga kvalité som den bör och kan även hjälpa dig om det skulle uppstå några problem. Nedan är en lista på de olika utbildningsföreningarna och vilka utbildningar de representerar.

Våra utbildningsföreningar

Alla våra utbildningsföreningar följer en verksamhetsförordning, du kan läsa dom här.

BOSS:
Blekinge Organiserade Spelstudenter
Kontakta: boss@bthstudent.se
Hemsida: boss.bthstudent.se
Representerar studenter vid alla spelrelaterade utbildningar i Karlskrona, samt Tekniskt Basår.

EKEN:
Ekonomi, Kunskap, Engagemang, Nätverkande
Kontakta: eken@bthstudent.se
Hemsida: eken.bthstudent.se
EKENs Facebook sida
Representerar studenter vid Civilingenjör i Industriell Ekonomi-programmet samt MBA-programmet.

Mårfin(t):
Kontakta: marfint@bthstudent.se
Hemsida: morfint.bthstudent.se

Representerar studenter vid sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen.

#ROOT: 
Kontakta: rot@bthstudent.se
Hemsida: root.bthstudent.se

Representerar studenter vid IT-säkerhetsprogrammet
Civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet
Masterprogram i  Telekommunikationssystem

MUK: 

Medietekniska Utbildningsföreningen i Karlshamn
Kontakta: muk@bthstudent.se
MUKs Facebook sida

Representerar studenter vid alla utbildningar inom området medieteknik på campus Karlshamn.

BITS:
Blekinges Ingenjörstekniska Studenter.
Kontakta: bits@bthstudent.se
Representerar studenter vid följande utbildningar:
Civilingenjör i AI och maskininlärning
Civilingenjör i mjukvaruutveckling
Software engineering
Webbprogrammering
Webbprogrammering på distans
Masterprogrammet i Software Engineering

ROST:
Red Overall Society of Technology
Kontakt: rost@bthstudent.se
Hemsida: rost.bthstudent.se
Maskinsektionen ROST representerar alla studenter från de maskintekniska och marintekniska programmen vid BTH.

Doktorandkommittén

Kontakt: doktorandkommitten@bth.se

Trampolinen
Kontakt: trampolinen@bthstudent.se

Om du studerar Fysisk Planering: Kontakta linjeföreningen PlanKan via plankan.bth(at)gmail.com. PlanKan är ungefär som en utbildningsförening men är en annan organisation fristående från Blekinge studentkår.

Ta kontakt med en förening du tycker ligger nära din utbildning och fråga om de kan inkludera även er i sin verksamhet. Är du villig att engagera dig kommer du att tas emot med öppna armar!​

Starta en ny utbildningsförening. Som utbildningsförening har ni studentkåren i ryggen vilket ger avsevärd tyngd till era argument när ni vill driva en fråga mot BTH. Studentkåren står även till buds med etablerade rutiner för ekonomi och administration. Det enda som behövs är ert brinnande engagemang – kontakta oss i kårstyrelsen, vi berättar gärna hur du går tillväga!​

Plankan

Om du studerar Fysisk Planering: Kontakta linjeföreningen PlanKan via plankan.bth(at)gmail.com. PlanKan är ungefär som en utbildningsförening men är en annan organisation fristående från Blekinge studentkår.

Vill du vara med?

Ta kontakt med en förening du tycker ligger nära din utbildning och fråga om de kan inkludera även er i sin verksamhet. Är du villig att engagera dig kommer du att tas emot med öppna armar!

Starta nytt?

Starta en ny utbildningsförening. Som utbildningsförening har ni studentkåren i ryggen vilket ger avsevärd tyngd till era argument när ni vill driva en fråga mot BTH. Studentkåren står även till buds med etablerade rutiner för ekonomi och administration. Det enda som behövs är ert brinnande engagemang – kontakta oss i kårstyrelsen, vi berättar gärna hur du går tillväga!