Påverka din studentkår

Du som medlem har en viktig roll i hur studentkåren arbetar och vad vi ska arbeta med. Att bevara och arbeta för  dina åsikter och behov är vårt huvuduppdrag. Därför är det viktigt att du som medlem och student tar chansen att lyfta problem och åsikter till din studentkår.

Vi behöver dina idéer!

Det finns flera sätt att påverka hur vi jobbar för dig. Det kan vara allt från att skicka in motioner till Fullmäktige, engagera sig i en utbildningsförening eller sektion, till att skicka in förslag direkt till oss på vad du vill se att vi gör.

Läs mer här nere på hur du enklast går tillväga!

Tre enkla sätt för att påverka studentkåren

Fullmäktige

Ett sätt att påverka studentkåren är att nominera dig själv till Fullmäktige. Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per termin. Fullmäktige väljs av våra medlemmar.

Kårstyrelsen

Ett andra sätt att påverka studentkåren är genom att ansöka till Kårstyrelsen. Att sitta i Kårstyrelsen kräver mycket engagemang men ger samtidigt stora möjligheter att påverka studentkårens arbete.

Utbildningsförening / sektioner

Ett tredje sätt att påverka studentkåren är genom att engagera sig i sin utbildningsförening för att direkt göra skillnad för sin utbildning eller engagera sig i någon av våra studiesociala sektioner.

Fullmäktige

Ett sätt att påverka studentkåren är att nominera dig själv till Fullmäktige. Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per termin. Fullmäktige väljs av våra medlemmar.

Kårstyrelsen

Ett andra sätt att påverka studentkåren är genom att ansöka till Kårstyrelsen. Att sitta i Kårstyrelsen kräver mycket engagemang men ger samtidigt stora möjligheter att påverka studentkårens arbete.

Utbildningsförening / sektioner

Ett tredje sätt att påverka studentkåren är genom att engagera sig i sin utbildningsförening för att direkt göra skillnad för sin utbildning eller engagera sig i någon av våra studiesociala sektioner.

Motioner

Det bästa sättet att påverka hur studentkåren jobbar utan att personligen behöva engagera sig i ett förtroendeuppdrag är att skicka in motioner till fullmäktige. En motion är ett dokument som innehåller följande:
– Bakgrund: Varför motionen skrivs, vad vill du ändra och varför.
– Yrkande: Exakt vad beslutet ska gälla. Tex. ändring av paragraf i stadgan eller liknande.
– Vem eller vilka som står bakom motionen.

Använd gärna vår motionsmall när du skriver din motion.

Detta ska sedan skickas in till styrelsen@bthstudent.se innan motionsstopp, som är 14 dagar innan ordinarie Fullmäktigemöte. Behöver du hjälp med att skriva din motion går det alltid bra att kontakta kårstyrelsen.

Delta på Möten

Som medlem har du rätten att närvara och dela med dig av dina åsikter på möten inom vår organisation. Om du vill delta på ett möte som din utbildningsförening eller en sektion håller. Så kan du klicka här för att se om de har nyligen skickat en kallelse för deras nästkommande möte.

Projekt och event

Vi får ofta bra idéer från studenter om projekt eller liknande som vi hade kunnat arrangera.  Har du ett förslag på projekt eller en idé om ett event? Men du kanske inte har tid eller möjlighet att genomföra det själv?