Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Blekinge studentkårs policy för hantering av personuppgifter. 

Var hämtar vi dem?

Från LADOK via BTH, när du registrerar dig som medlem hos Mecenat, via fysiska och digitala formulär, via protokoll när du deltar på våra möten, bilder kan tas på dig om du deltar på våra evenemang.

Hur hanterar vi dem?

Beroende på vilket ändamål det handlar om, kan vi hantera dina uppgifter efter avtal, samtycke eller intresseavvägning. Skulle du vilja läsa mer om vilka ändamål det handlar om kan du hitta det i policydokumentet.

Hur länge lagrar vi dem?

Beroende på vilket ändamål det handlar om, kan dina nödvändiga personuppgifter sparas olika länge. Mer om detta kan du läsa i policydokumentet längre ner på sidan.

Vilka rättigheter har du?

Vilka rättigheter har du?

Du är på begäran berättigad att få en kopia av dina personuppgifter  som studentkåren behandlar och även att få kompletterande information avseende Mecenat behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga. 

Du har rätt att begära att studentkåren raderar dina personuppgifter i följande situationer.

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för.
  • Du återkallar ditt samtycke till behandlingen.
  • Du gör en befogad invändning mot behandling av dina personuppgifter.
  • Personuppgifter har behandlats olagligt.
  • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. 

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

  • Riktigheten av personuppgifter är under utredning.
  • Behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen.
  • Studentkåren behöver inte längre personuppgifter men du behöver personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättslig anspråk.
  • Du ar invänt mot behandling av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning. 

Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Mecenat för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör om behandling av personuppgifterna baseras på ditt samtycke. 

Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på studentkårens berättigade intresse. Om du invänder måste vi via att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

Policydokument

Du kan läsa mer om hantering av personuppgifter i vår studentkårs policydokument.

KOntakt