Av studenter, för studenter

Vi är en organisation uppbyggd av ideellt engagerade medlemmar som gör allt för att du som student ska få en så bra tid som möjligt här på BTH.

Vi är en organisation uppbyggd av ideellt engagerade medlemmar som gör allt för att du som student ska få en så bra tid som möjligt här på BTH. Studentkårens verksamhet består av olika pelare som har betydelsefyllda roller för vårt arbete. Läs mer här nedan om hur studentkåren fungerar!

Medlemmarna

Påverka Studentkårens arbete

Du som medlem kan inför varje fullmäktige skicka in motioner på saker du tycker ska ändras i studentkårens verksamhet. Det kan vara allt från att införa nya dokument, policies eller till och med en fallucka!

Utveckla Studentkåren

Du som medlem kan utveckla studentkåren genom att sitta med i våra organ. Vi har styrelser som håller på med utbildningsbevakning, teknik, event, sport och mycket mer. Oavsett vad du själv är intresserad av finns det en styrelse för dig!

Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 21 ledamöter som medlemmarna har valt genom personval, varav tre platser är speciellt villkorade för de som studerar vid campus Karlshamn.
Fullmäktige sammanträder två gånger per termin och följer ett relativt fast schema på vilka punkter som behandlas när. Fullmäktige är den beslutande enhet som har den allomfattande makten och ansvaret för studentkåren.
Fullmäktige beslutar om organisationens samlade verksamhetsplan, budget och styrdokument. Dessutom väljer fullmäktige alla interna och externa representanter. Sektionsstyrelser, kårstyrelsen och studentrepresentanter.
Fullmäktige leds av Talmannen eller mötesordförande!

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 21 ledamöter som medlemmarna har valt genom personval, varav tre platser är speciellt villkorade för de som studerar vid campus Karlshamn.
Fullmäktige sammanträder två gånger per termin och följer ett relativt fast schema på vilka punkter som behandlas när. Fullmäktige är den beslutande enhet som har den allomfattande makten och ansvaret för studentkåren.
Fullmäktige beslutar om organisationens samlade verksamhetsplan, budget och styrdokument. Dessutom väljer fullmäktige alla interna och externa representanter. Sektionsstyrelser, kårstyrelsen och studentrepresentanter.
Fullmäktige leds av Talmannen eller mötesordförande!

Som Talman ser jag till att kallelse och möteshandlingar kommer ut i tid. Jag agerar som ordinarie mötesordförande och ser till att Fullmäktiges sammanträden sker på ett korrekt sätt och att mötet rör sig framåt.

Ledamöter i fullmäktige 2020/2021

Allmänna platser
1. Morris Andersson
2. Love Andrén
3. Vera Björk
4. Mira Bärudde
5. Oscar Cederlund
6. Kalle Engblom
7. Matilda Höglund
8. Louise Lagerkvist
9. Johan Nilsson
10. Johannes Nordborg
11. Theodor Qvarlander
12. Rebecca Redin Niwong
13. Moa Romé
14. Carl Rubin
15. Sofia Starck
16. Embla Svahnberg
17. Vakant
18. Vakant
19. Vakant
20. Vakant
21. Vakant

Allmänna platser
1. Morris Andersson
2. Love Andrén
3. Vera Björk
4. Mira Bärudde
5. Oscar Cederlund
6. Kalle Engblom
7. Matilda Höglund
8. Louise Lagerkvist
9. Johan Nilsson
10.Johannes Nordborg

11. Theodor Qvarlander
12. Rebecca Redin Niwong
13. Moa Romé
14. Carl Rubin
15. Sofia Starck
16. Embla Svahnberg
17. Vakant
18. Vakant
19. Vakant
20. Vakant
21. Vakant

Kårstyrelsen

Under fullmäktige ligger kårstyrelsen som agerar som ett inom organisationen ytterst ansvarstagande organ.
Läs mer om dem nedan.

Under fullmäktige ligger kårstyrelsen som agerar som ett inom organisationen ytterst ansvarstagande organ.
Kårstyrelsen leds utav Kårordförande och Vice Kårordförande, de bär det största ansvaret över organisationen och arbetar heltid. Sedan består styrelsen av ideellt engagerade studenter.
Läs mer om dem nedan.

Kårordförande

Christopher Hellryd

Det strategiska ledarskapet

Jag har det övergripande ansvaret för organisationen samt ser till att viktiga arbetsuppgifter utförs i tid och korrekt. Jag överser och koordinerar kårstyrelsens arbete.
I rollen är man även studentkårens ansikte utåt. Jag har även högsta ansvaret för kontakten med BTH:s ledning och är studentrepresentant i högskolestyrelsen.

Vice Kårordförande

Linus Holmström

Det operativa ledarskapet
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas.  Jag agerar studentombud genom att handgripligen hjälpa medlemmar som har problem med sin utbildning. Jag arbetar även tätt med våra utbildningsföreningar och är deras kontaktperson.
Detta är en väldig  rättighetsfokuserad roll så tveka inte att kontakta mig om du har frågor om studenters rättigheter och skyldigheter.

Vice Kårordförande

Carl Brinck

Det logistiska ledarskapet
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas.
Jag ansvarar för externa – och näringslivskontakter, medlemskap inom kåren, sociala medier samt är en av projektledarna för BAM och Campus festivalen.
Jag arbetar även tätt med sektionerna och är deras primära kontaktperson.

Sekreterare

Rasmus Andersen

Kårstyrelsens sekreterare dokumenterar kårstyrelsens arbete. Jag för protokoll under kårstyrelsens möten och ansvarar över att de justeras, skrivs under och laddas upp på studentkårens webbplats.
Jag är även ordinarie sekreterare vid studentkårens fullmäktigesammanträden.

Utbildnings-koordinator

Victor Arvidsson

Som utbildningskoordinator har jag ansvar för att samordna studentinflytandet på BTH. Detta gör jag genom att ha god kontakt med våra utbildningsföreningar och stötta dem i sitt arbete, samt genom att skapa forum för idéutbyte mellan föreningarna. Jag har även en stöttande roll till presidiet inom det nationella påverkansarbetet genom SFS (Sveriges Förenade Studentkårer), SamS (Samverkande studenter) och SKS (Studentkårer Syd).

Expeditionsansvarig

Amelia Fasth

Jag har det övergripande ansvaret för studentkårens expedition. Jag ser till att det beställs varor till vårt kårcafé och även se över vilket utbud vi ska ha.
Jag håller även i utbildning för nya jobbare i kårcaféet. Jag ansvarar även för att utveckla arbetsmiljön på våra två kontor.

Evenemangs- koordinator

Malin Ekman och Vilma Sandberg

Som evenemangskoordinator ansvarar vi för helhetsplaneringen av studentkårens diverse evenemang och samordning mellan organ inför större evenemang.
Vi ansvarar även för kårstyrelsens egna evenemang såsom kick-off för våra förtroendevalda, medlemsfrukost och mycket mer.

Ledamot

Sofia Gimholt

Som ledamot ansvarar jag inte över något specifikt område. Jag har kunskap över alla ansvarsområden inom styrelsen och hjälper till där det behövs.  

Kårordförande

Christopher Hellryd

Det strategiska ledarskapet

Jag har det övergripande ansvaret för organisationen samt ser till att viktiga arbetsuppgifter utförs i tid och korrekt. Jag överser och koordinerar kårstyrelsens arbete.
I rollen är man även studentkårens ansikte utåt. Jag har även högsta ansvaret för kontakten med BTH:s ledning och är studentrepresentant i högskolestyrelsen.

Vice Kårordförande

Linus Holmström

Det operativa ledarskapet
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas.  Jag agerar studentombud genom att handgripligen hjälpa medlemmar som har problem med sin utbildning. Jag arbetar även tätt med våra utbildningsföreningar och är deras kontaktperson.
Detta är en väldig  rättighetsfokuserad roll så tveka inte att kontakta mig om du har frågor om studenters rättigheter och skyldigheter.

Vice Kårordförande

Carl Brinck

Det logistiska ledarskapet
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas.
Jag ansvarar för externa – och näringslivskontakter, medlemskap inom kåren, sociala medier samt är en av projektledarna för BAM och Campus festivalen.
Jag arbetar även tätt med sektionerna och är deras primära kontaktperson.

Sekreterare

Rasmus Andersen

Kårstyrelsens sekreterare dokumenterar kårstyrelsens arbete. Jag för protokoll under kårstyrelsens möten och ansvarar över att de justeras, skrivs under och laddas upp på studentkårens webbplats.
Jag är även ordinarie sekreterare vid studentkårens fullmäktigesammanträden.

EVENEMANGSKOORDINATOR

Malin Ekman

Som evenemangskoordinator ansvarar vi för helhetsplaneringen av studentkårens diverse evenemang och samordning mellan organ inför större evenemang.
Vi ansvarar även för kårstyrelsens egna evenemang såsom kick-off för våra förtroendevalda, medlemsfrukost och mycket mer.

EVENEMANGSKOORDINATOR

Vilma Sandberg

Som evenemangskoordinator ansvarar vi för helhetsplaneringen av studentkårens diverse evenemang och samordning mellan organ inför större evenemang.
Vi ansvarar även för kårstyrelsens egna evenemang såsom kick-off för våra förtroendevalda, medlemsfrukost och mycket mer.

Utbildningskoordinator

Victor Arvidsson

Som utbildningskoordinator har jag ansvar för att samordna studentinflytandet på BSK. Detta gör jag genom att ha god kontakt med våra utbildningsföreningar och stötta dem i sitt arbete, samt genom att skapa forum för idéutbyte mellan föreningarna. Jag har även en stöttande roll till presidiet inom det nationella påverkansarbetet genom SFS (Sveriges Förenade Studentkårer), SamS (Samverkande studenter) och SKS (Studentkårer Syd).

Expeditionsansvarig

Amelia Fasth

Jag har det övergripande ansvaret för studentkårens expedition. Jag ser till att det beställs varor till vårt kårcafé och även se över vilket utbud vi ska ha.
Jag håller även i utbildning för nya jobbare i kårcaféet. Jag ansvarar även för att utveckla arbetsmiljön på våra två kontor.

Ledamot

Sofia Gimholt

Som ledamot ansvarar jag inte över något specifikt område. Jag har kunskap över alla ansvarsområden inom styrelsen och hjälper till där det behövs.  

Sektioner

Sektionerna bedriver studiesociala aktiviteter på våra campus. De drivs liksom våra utbildningsföreningar ideellt av engagerade studenter. Läs mer om de olika sektionerna på sidan för sektionerna.

Utbildningsföreningar

Utbildningsföreningar bedriver utbildningsbevakning på ett visst område. Dessa föreningar drivs av engagerade studenter som vill se till att din utbildning har så hög kvalité som möjligt och kan även hjälpa dig om det skulle uppstå några problem. En lista på de olika utbildningsföreningarna och vilka utbildningar de representerar finns under sidan utbildningsföreningar.