Av studenter, för studenter

Vi är en organisation uppbyggd av ideellt engagerade medlemmar som gör allt för att du som student ska få en så bra tid som möjligt här på BTH.

Vi är en organisation uppbyggd av ideellt engagerade medlemmar som gör allt för att du som student ska få en så bra tid som möjligt här på BTH. Studentkårens verksamhet består av olika pelare som har betydelsefyllda roller för vårt arbete. Läs mer här nedan om hur studentkåren fungerar!

Medlemmarna

Påverka Studentkårens arbete

Du som medlem kan inför varje fullmäktige skicka in motioner på saker du tycker ska ändras i studentkårens verksamhet. Det kan vara allt från att införa nya dokument, policies eller till och med en fallucka!

Utveckla Studentkåren

Du som medlem kan utveckla studentkåren genom att sitta med i våra organ. Vi har styrelser som håller på med utbildningsbevakning, teknik, event, sport och mycket mer. Oavsett vad du själv är intresserad av finns det en styrelse för dig!

Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 21 ledamöter som medlemmarna har valt genom personval, varav tre platser är speciellt villkorade för de som studerar vid campus Karlshamn.
Fullmäktige sammanträder två gånger per termin och följer ett relativt fast schema på vilka punkter som behandlas när. Fullmäktige är den beslutande enhet som har den allomfattande makten och ansvaret för studentkåren.
Fullmäktige beslutar om organisationens samlade verksamhetsplan, budget och styrdokument. Dessutom väljer fullmäktige alla interna och externa representanter. Sektionsstyrelser, kårstyrelsen och studentrepresentanter.
Fullmäktige leds av Talmannen eller mötesordförande!

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 21 ledamöter som medlemmarna har valt genom personval, varav tre platser är speciellt villkorade för de som studerar vid campus Karlshamn.
Fullmäktige sammanträder två gånger per termin och följer ett relativt fast schema på vilka punkter som behandlas när. Fullmäktige är den beslutande enhet som har den allomfattande makten och ansvaret för studentkåren.
Fullmäktige beslutar om organisationens samlade verksamhetsplan, budget och styrdokument. Dessutom väljer fullmäktige alla interna och externa representanter. Sektionsstyrelser, kårstyrelsen och studentrepresentanter.
Fullmäktige leds av Talmannen eller mötesordförande!

Talman

Vakant

Som Talman ser jag till att kallelse och möteshandlingar kommer ut i tid. Jag agerar som ordinarie mötesordförande och ser till att Fullmäktiges sammanträden sker på ett korrekt sätt och att mötet rör sig framåt.

Ledamöter i fullmäktige 2022/2023

1. Alva Sandinge
2. Amir Hindawi
3. Anton Wall
4. Caela Landin
5. Christian Löf
6. Didrik Dahlqvist
7. Emma Andersson
8. Ewelina Waniewska
9. Fanny Hagenfeldt
10. Gustav Norberg
11. Johannes French
12. Johannes Nordborg
13. Jonatan Borowicz
14. Julia Olsson
15. Moa Prim
16. Mollie Bates
17. Rasmus Andersen
18. Theodor Wallér
19. Theodore Reangpusri
20. Tove Freed
21. Viktor Ramström

Allmänna platser
1. Alva Sandinge
2. Amir Hindawi
3. Anton Wall
4. Caela Landin
5. Christian Löf
6. Didrik Dahlqvist
7. Emma Andersson
8. Ewelina Waniewska
9. Fanny Hagenfeldt
10. Gustav Norberg

11. Johannes French
12. Johannes Nordborg
13. Jonatan Borowicz
14. Julia Olsson
15. Moa Prim
16. Mollie Bates
17. Rasmus Andersen
18. Theodor Wallér
19. Theodore Reangpusri
20. Tove Freed
21. Viktor Ramström

Kårstyrelsen

Under fullmäktige ligger kårstyrelsen som agerar som ett inom organisationen ytterst ansvarstagande organ.

Under fullmäktige ligger kårstyrelsen som agerar som ett inom organisationen ytterst ansvarstagande organ.
Kårstyrelsen leds utav Kårordförande och Vice Kårordförande, de bär det största ansvaret över organisationen och arbetar heltid. Sedan består styrelsen av ideellt engagerade studenter.

Kårordförande

Totte Hansen

Det strategiska ledarskapet

Jag har det övergripande ansvaret för organisationen samt ser till att viktiga arbetsuppgifter utförs i tid och korrekt. Jag överser och koordinerar kårstyrelsens arbete.
I rollen är man även studentkårens ansikte utåt. Jag har även högsta ansvaret för kontakten med BTH:s ledning och är studentrepresentant i högskolestyrelsen.

Vice Kårordförande

Anton Helmersson

Det operativa ledarskapet
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas. Jag arbetar tätt med våra utbildningsföreningar och är deras kontaktperson.
Detta är en väldig rättighetsfokuserad roll så tveka inte att kontakta mig om du har frågor om studenters rättigheter och skyldigheter.

Jag agerar studentombud genom att handgripligen hjälpa medlemmar som har problem med sin utbildning.

Sekreterare

Linus Holmström

Kårstyrelsens sekreterare dokumenterar kårstyrelsens arbete. Jag för protokoll under kårstyrelsens möten och ansvarar över att de justeras, skrivs under och laddas upp på studentkårens webbplats.
Jag är även ordinarie sekreterare vid studentkårens fullmäktigesammanträden.

EVENEMANGSKOORDINATOR

Johannes Nordborg

Som evenemangskoordinator ansvarar vi för helhetsplaneringen av studentkårens diverse evenemang och samordning mellan organ inför större evenemang.
Vi ansvarar även för kårstyrelsens egna evenemang såsom kick-off för våra förtroendevalda, medlemsfrukost och mycket mer.

Evenemangskoordinator

Valdemar Mansfeld

Som evenemangskoordinator ansvarar vi för helhetsplaneringen av studentkårens diverse evenemang och samordning mellan organ inför större evenemang.
Vi ansvarar även för kårstyrelsens egna evenemang såsom kick-off för våra förtroendevalda, medlemsfrukost och mycket mer.

Expeditionsansvarig

Theodore Reangpusri

Som expeditionsansvarig har jag det övergripande ansvaret för studentkårens expedition. Jag ser till att det beställs varor till vårt kårcafé och även se över vilket utbud vi ska ha.
Jag håller även i utbildning för nya jobbare i kårcaféet. Jag ansvarar även för att utveckla arbetsmiljön på våra två kontor.

PR-Ansvarig

Dia Jalmerot

Som PR-ansvarig ansvar jag för Kårstyrelsens grafiska material. Jag ser till att PR kommer ut inför diverse evenemang och information från våra samarbetspartners. 
Jag har även hand om Kårstyrelsens sociala medier.

Informationsansvarig

Tove Freed

Som informationsansvarig är jag ansvarig för formell kommunikation internt och extern, via mail och andra kanaler. Jag ser till att viktig information kommer ut till våra föreningar, sektioner, och medlermmar.

Kårordförande

Linus Holmström

Det strategiska ledarskapet

Jag har det övergripande ansvaret för organisationen samt ser till att viktiga arbetsuppgifter utförs i tid och korrekt. Jag överser och koordinerar kårstyrelsens arbete.
I rollen är man även studentkårens ansikte utåt. Jag har även högsta ansvaret för kontakten med BTH:s ledning och är studentrepresentant i högskolestyrelsen.

Jag agerar studentombud genom att handgripligen hjälpa medlemmar som har problem med sin utbildning.

Vice Kårordförande

Carl Rubin

Det operativa ledarskapet
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas. Jag arbetar tätt med våra utbildningsföreningar och är deras kontaktperson.
Detta är en väldig  rättighetsfokuserad roll så tveka inte att kontakta mig om du har frågor om studenters rättigheter och skyldigheter.

Vice Kårordförande

Embla Svahnberg

Det logistiska ledarskapet
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas.
Jag ansvarar för externa – och näringslivskontakter, medlemskap inom kåren, sociala medier samt är en av projektledarna för BAM och Campus festivalen.
Jag arbetar även tätt med sektionerna och är deras primära kontaktperson.

Sekreterare

Kalle Engblom

Kårstyrelsens sekreterare dokumenterar kårstyrelsens arbete. Jag för protokoll under kårstyrelsens möten och ansvarar över att de justeras, skrivs under och laddas upp på studentkårens webbplats.
Jag är även ordinarie sekreterare vid studentkårens fullmäktigesammanträden.

EVENEMANGSKOORDINATOR

Izabella Silfverberg

Som evenemangskoordinator ansvarar vi för helhetsplaneringen av studentkårens diverse evenemang och samordning mellan organ inför större evenemang.
Vi ansvarar även för kårstyrelsens egna evenemang såsom kick-off för våra förtroendevalda, medlemsfrukost och mycket mer.

Evenemangskoordinator

Vera Björk

Som evenemangskoordinator ansvarar vi för helhetsplaneringen av studentkårens diverse evenemang och samordning mellan organ inför större evenemang.
Vi ansvarar även för kårstyrelsens egna evenemang såsom kick-off för våra förtroendevalda, medlemsfrukost och mycket mer.

Expeditionsansvarig

Sofia Grimholt

Jag har det övergripande ansvaret för studentkårens expedition. Jag ser till att det beställs varor till vårt kårcafé och även se över vilket utbud vi ska ha.
Jag håller även i utbildning för nya jobbare i kårcaféet. Jag ansvarar även för att utveckla arbetsmiljön på våra två kontor.

Mejlansvarig

Rasmus Andersen

Som mejlansvarig ansvar jag för att ha en övergripande insyn i kårstyrelsen mejlkonservationer. Jag ser till att mejlen som kommer in hanteras till mål och är framtagna inför styrelsemöten. 

Driftansvarig

Timothy Hjort

Driftansvarig uppgift är att se till att studentkårens IT baserade system förblir i drift på ett säkert sätt. Jag är även ansvarig för studentkårens driftutskott som är ett utskott där studenter kan hjälpa kåren med drift uppgifter. 

VALBEREDNINGEN

Valberedningens syfte är att bereda val samt att ta fram förslag på nästkommande års styrelse bland de valen de breder. I valberedningen sköter du val till bland annat Kårstyrelsen, Fullmäktige och ibland till sektioner och utbildningsföreningar. Som medlem i valberedningen får du bland annat göra PR och anordna val.

Valberedningen 2022/2023

Vilma Sandberg
Emma Ehn Paulsson
Emilia Olsson
Pontus Lindvall

Sektioner

Sektionerna bedriver studiesociala aktiviteter på våra campus. De drivs liksom våra utbildningsföreningar ideellt av engagerade studenter. Läs mer om de olika sektionerna på sidan för sektionerna.

Utbildningsföreningar

Utbildningsföreningar bedriver utbildningsbevakning på ett visst område. Dessa föreningar drivs av engagerade studenter som vill se till att din utbildning har så hög kvalité som möjligt och kan även hjälpa dig om det skulle uppstå några problem. En lista på de olika utbildningsföreningarna och vilka utbildningar de representerar finns under sidan utbildningsföreningar.