Av studenter, för studenter

Vi är en organisation uppbyggd av ideellt engagerade medlemmar som gör allt för att du som student ska få en så bra tid som möjligt här på BTH.

Vi är en organisation uppbyggd av ideellt engagerade medlemmar som gör allt för att du som student ska få en så bra tid som möjligt här på BTH. Studentkårens verksamhet består av olika pelare som har betydelsefyllda roller för vårt arbete. Läs mer här nedan om hur studentkåren fungerar!

Medlemmarna

Påverka Studentkårens arbete

Du som medlem kan inför varje fullmäktige skicka in motioner på saker du tycker ska ändras i studentkårens verksamhet. Det kan vara allt från att införa nya dokument, policies eller till och med en fallucka!

Utveckla Studentkåren

Du som medlem kan utveckla studentkåren genom att sitta med i våra organ. Vi har styrelser som håller på med utbildningsbevakning, teknik, event, sport och mycket mer. Oavsett vad du själv är intresserad av finns det en styrelse för dig!

Fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 21 ledamöter som medlemmarna har valt genom personval, varav tre platser är speciellt villkorade för de som studerar vid campus Karlshamn.
Fullmäktige sammanträder två gånger per termin och följer ett relativt fast schema på vilka punkter som behandlas när. Fullmäktige är den beslutande enhet som har den allomfattande makten och ansvaret för studentkåren.
Fullmäktige beslutar om organisationens samlade verksamhetsplan, budget och styrdokument. Dessutom väljer fullmäktige alla interna och externa representanter. Sektionsstyrelser, kårstyrelsen och studentrepresentanter.
Fullmäktige leds av Talmannen eller mötesordförande!

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 21 ledamöter som medlemmarna har valt genom personval, varav tre platser är speciellt villkorade för de som studerar vid campus Karlshamn.
Fullmäktige sammanträder två gånger per termin och följer ett relativt fast schema på vilka punkter som behandlas när. Fullmäktige är den beslutande enhet som har den allomfattande makten och ansvaret för studentkåren.
Fullmäktige beslutar om organisationens samlade verksamhetsplan, budget och styrdokument. Dessutom väljer fullmäktige alla interna och externa representanter. Sektionsstyrelser, kårstyrelsen och studentrepresentanter.
Fullmäktige leds av Talmannen eller mötesordförande!

Som Talman ser jag till att kallelse och möteshandlingar kommer ut i tid. Jag agerar som ordinarie mötesordförande och ser till att Fullmäktiges sammanträden sker på ett korrekt sätt och att mötet rör sig framåt.

Ledamöter i fullmäktige 2020/2021

Allmänna platser
1. Oscar Andersson
2. Love Andrén
3. Victor Arvidsson
4. Alyssa Danielsson
5. Amelia Fasth
6. Christopher Hellryd
7. Linus Holmström
8. Anton Karlsson
9. Martin Ledel
10. Valdermar Mansfeld
11. Jonna Nilsson
12. Filip Nyquist
13. Vilma Sandberg
14. Emma Sik
15. Simon Tinggren
16. Karolin Andersson
17.Oscar Cederlund
18. Linus Ekroth
19. Vakant
20. Vakant
21. Vakant

Allmänna platser
1. Oscar Andersson
2. Love Andrén
3. Victor Arvidsson
4. Alyssa Danielsson
5. Amelia Fasth
6. Christopher Hellryd
7. Linus Holmström
8. Anton Karlsson
9. Martin Ledel
10. Valdemar Mansfeld

11. Jonna Nilsson
12. Filip Nyquist
13. Vilma Sandberg
14. Emma Sik
15. Simon Tinggren
16. Karolin Andersson
17.Oscar Cederlund
18. Linus Ekroth
19. Vakant
20. Vakant
21. Vakant

Kårstyrelsen

Under fullmäktige ligger kårstyrelsen som agerar som ett inom organisationen ytterst ansvarstagande organ.
Läs mer om dem nedan.

Under fullmäktige ligger kårstyrelsen som agerar som ett inom organisationen ytterst ansvarstagande organ.
Kårstyrelsen leds utav Kårordförande och Vice Kårordförande, de bär det största ansvaret över organisationen och arbetar heltid. Sedan består styrelsen av ideellt engagerade studenter.
Läs mer om dem nedan.

Kårordförande

Arian Watti

Det strategiska ledarskapet
Jag har det övergripande ansvaret för organisationen samt ser till att viktiga arbetsuppgifter utförs i tid och korrekt. Jag överser och koordinerar kårstyrelsens arbete.
I rollen är man även studentkårens ansikte utåt, arbetar tätt med våra utbildningsföreningar och är deras kontaktperson. 

Jag ansvarar för externa – och näringslivskontakter och jag har även högsta ansvaret för kontakten med BTH:s ledning och är studentrepresentant i högskolestyrelsen.

Vice Kårordförande

Carl Brinck

Det operativa ledarskapet
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas. Jag agerar studentombud genom att handgripligen hjälpa medlemmar som har problem med sin utbildning.
Jag arbetar även tätt med sektionerna och är deras kontaktperson.
Detta är en väldig social – och rättighetsfokuserad roll så tveka inte att kontakta mig om du har frågor om studenters rättigheter och skyldigheter.

Sekreterare

Rasmus Andersen

Kårstyrelsens sekreterare dokumenterar kårstyrelsens arbete. Jag för protokoll under kårstyrelsens möten och ansvarar över att de justeras, skrivs under och laddas upp på studentkårens webbplats.
Jag är även ordinarie sekreterare vid studentkårens fullmäktigesammanträden.

Ordningsansvarig

Valdemar Mansfeld

Som ordningsansvarig håller jag extra koll på vilka regler som gäller på lokal- och regionalnivå. Jag ansvarar för att studentkåren inte bryter mot någon lag eller förordning av misstag. Jag hjälper även organen med tips och råd gällande svensk lag.

Nationell samordnare

Victor Arvidsson

Jag har övergripande ansvar för studentkårens nationella samarbeten. Jag har god kontakt med andra studentkårer via SFS (Sveriges Förenade Studentkårer), SamS (Samverkande Studenter) och SKS (Studentkårer Syd). Jag är en av studentkårens representanter vid träffar med SamS eller SFS medlemsmöten och knyter goda kontakter och diskussioner med andra studentkårer i Sverige.

Expeditionsansvarig

Amelia Fasth

Jag har det övergripande ansvaret för studentkårens expedition. Jag ser till att det beställs varor till vårt kårcafé och även se över vilket utbud vi ska ha.
Jag håller även i utbildning för nya jobbare i kårcaféet. Jag ansvarar även för att utveckla arbetsmiljön på våra två kontor.

Evenemangskoordinator

Pontus Alvarado

Som evenemangskoordinator ansvarar jag för helhetsplaneringen av studentkårens diverse evenemang och samordning mellan organ inför större evenemang.
Jag ansvarar även för kårstyrelsen egna evenemang såsom kick-off för våra förtroendevalda, medlemsfrukost och mycket mer.

Informationsansvarig

Han Luo

PR-& informationsansvariga har det övergripande ansvaret för information och marknadsföring för studentkårens räkning. Detta berör både information som studentkåren eller dess organ skickar ut som alla kan se, samt dokument som rör verksamheten som går ut internt.
Jag har ett ansvar att arbeta utefter, och med att utveckla, studentkårens grafiska profil.
Jag har även en god kontakt med BTHs kommunikationsavdelning.

Kårordförande

Arian Watti

Det strategiska ledarskapet

Jag har det övergripande ansvaret för organisationen samt ser till att viktiga arbetsuppgifter utförs i tid och korrekt. Jag överser och koordinerar kårstyrelsens arbete.
I rollen är man även studentkårens ansikte utåt, arbetar tätt med våra utbildningsföreningar och är deras kontaktperson. Jag ansvarar för externa – och näringslivskontakter och jag har även högsta ansvaret för kontakten med BTH:s ledning och är studentrepresentant i högskolestyrelsen.

Vice Kårordförande

Carl Brinck

Det operativa ledarskapet
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas. Jag agerar studentombud genom att handgripligen hjälpa medlemmar som har problem med sin utbildning.
Jag arbetar även tätt med sektionerna och är deras kontaktperson.
Detta är en väldig social – och rättighetsfokuserad roll så tveka inte att kontakta mig om du har frågor om studenters rättigheter och skyldigheter.

Sekreterare

Rasmus Andersen

Kårstyrelsens sekreterare dokumenterar kårstyrelsens arbete. Jag för protokoll under kårstyrelsens möten och ansvarar över att de justeras, skrivs under och laddas upp på studentkårens webbplats.
Jag är även ordinarie sekreterare vid studentkårens fullmäktigesammanträden.

ordningsansvarig

Hela styrelsen

Som ordningsansvarig håller jag extra koll på vilka regler som gäller på lokal- och regionalnivå. Jag ansvarar för att studentkåren inte bryter mot någon lag eller förordning av misstag. Jag hjälper även organen med tips och råd gällande svensk lag.

Nationell samordnare

Victor Arvidsson

Jag har övergripande ansvar för studentkårens nationella samarbeten. Jag har god kontakt med andra studentkårer via SFS (Sveriges Förenade Studentkårer), SamS (Samverkande Studenter) och SKS (Studentkårer Syd). Jag är en av studentkårens representanter vid träffar med SamS eller SFS medlemsmöten och knyter goda kontakter och diskussioner med andra studentkårer i Sverige.

Expeditionsansvarig

Amelia Fasth

Jag har det övergripande ansvaret för studentkårens expedition. Jag ser till att det beställs varor till vårt kårcafé och även se över vilket utbud vi ska ha.
Jag håller även i utbildning för nya jobbare i kårcaféet. Jag ansvarar även för att utveckla arbetsmiljön på våra två kontor.

Evenemangskoordinator

Hela styrelsen

Som evenemangskoordinator ansvarar jag för helhetsplaneringen av studentkårens diverse evenemang och samordning mellan organ inför större evenemang.
Jag ansvarar även för kårstyrelsen egna evenemang såsom kick-off för våra förtroendevalda, medlemsfrukost och mycket mer.

Informationsansvarig

Han Luo

PR-& informationsansvariga har det övergripande ansvaret för information och marknadsföring för studentkårens räkning. Detta berör både information som studentkåren eller dess organ skickar ut som alla kan se, samt dokument som rör verksamheten som går ut internt.
Jag har ett ansvar att arbeta utefter, och med att utveckla, studentkårens grafiska profil.
Jag har även en god kontakt med BTHs kommunikationsavdelning.

Sektioner

Sektionerna bedriver studiesociala aktiviteter på våra campus. De drivs liksom våra utbildningsföreningar ideellt av engagerade studenter. Läs mer om de olika sektionerna på sidan för sektionerna.

Utbildningsföreningar

Utbildningsföreningar bedriver utbildningsbevakning på ett visst område. Dessa föreningar drivs av engagerade studenter som vill se till att din utbildning har så hög kvalité som möjligt och kan även hjälpa dig om det skulle uppstå några problem. En lista på de olika utbildningsföreningarna och vilka utbildningar de representerar finns under sidan utbildningsföreningar.