By students, for students

We are an organization built ideally by students to ensure quality in education. Our structure is held up by different pillars that have important roles for our work. Read about them below!

We are an organisation built ideally by students that do everything in their power so you, as a student can have the best time possible while studying at BTH. Our structure is held up by different pillars that have important roles for our work. Read about them below!

Members

Affect the student union boards work

You, as a member can before any Student Union Council submit motions on things you deem important that can change within the student union. That can by anything from new documents, policies or even an escape hatchet!

Develop the student union

You, as a member can develop our union by sitting in one of our organs. We have boards that work with education development, technology, sports and much more! No matter your interests there is definitely something for you!

Council

The council board is the student union's highest decision-making authority. The council consists of 21 member that the union members have chosen, three of these seats are specially conditional for students at campus Karlshamn.
The council meets twice per semester and follows a relatively fixed schedule with what points to treat when. The council is the decision-making unit that has the all-inclusive power and responsibility for the student union
The council decides about the organisations combined business plan, budget and control document. Furthermore the council decides all internal and external representatives. Section boards, the student union board and student representatives.
The council is guided by the Spokesperson or meeting chairperson!

The council board is the student union's highest decision-making authority. The council consists of 21 member that the union members have chosen, three of these seats are specially conditional for students at campus Karlshamn.
The council meets twice per semester and follows a relatively fixed schedule with what points to treat when. The council is the decision-making unit that has the all-inclusive power and responsibility for the student union
The council decides about the organisations combined business plan, budget and control document. Furthermore the council decides all internal and external representatives. Section boards, the student union board and student representatives.
The council is guided by the Spokesperson or meeting chairperson!

Spokesperson

Vacant
talman@bthstudent.se

As a spokesperson, i make sure the summons and meeting points come out in time. I act as the meetings spokesperson and make sure they student union council meetings are handled correctly and moves forward.

Members in the student union council 2020/2021

General positions
1. Morris Andersson
2. Love Andrén
3. Vera Björk
4. Mira Bärudde
5. Oscar Cederlund
6. Kalle Engblom
7. Matilda Höglund
8. Daniel Karlsson
9. Louise Lagerkvist
10. Vilgot Lilja
11. Johan Nilsson
12. Johannes Nordborg
13. Theodor Qvarlander
14. Rebecca Redin Niwong
15. Moa Romé
16. Carl Rubin
17. Linnéa Ryrman
18. Sofia Starck
19. Embla Svahnberg
20. Vacant
21. Vacant

General positions
1. Morris Andersson
2. Love Andrén
3. Vera Björk
4. Mira Bärudde
5. Oscar Cederlund
6. Kalle Engblom
7. Matilda Höglund
8. Daniel Karlsson
9. Louise Lagerkvist
10. Vilgot Lilja

11. Johan Nilsson
12. Johannes Nordborg
13. Theodor Qvarlander
14. Rebecca Redin Niwong
15. Moa Romé
16. Carl Rubin
17. Linneá Ryrman
18. Sofia Starck
19. Embla Svahnberg
20. Vacant
21. Vacant

Union's board

Under the student union council, we have the student union board. They act as the highest responsible body.

Under the student union council, we have the student union board. They act as the highest responsible body.
The student union board is led by the chairman and vice chairman, they have the highest responsibility of the organization. The rest of the board are volunteer students.
Read more below.

Chairperson

Christopher Hellryd

The strategic leadership

I have the overall responsibility for the organization I also have the responsibility to make sure that different tasks are done and within time. I overlook and coordinate the work of the student union board.
I rollen är man även studentkårens ansikte utåt. Jag har även högsta ansvaret för kontakten med BTH:s ledning och är studentrepresentant i högskolestyrelsen.

Vice chairperson

Linus Holmström

The operational leadership
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas.  Jag agerar studentombud genom att handgripligen hjälpa medlemmar som har problem med sin utbildning. Jag arbetar även tätt med våra utbildningsföreningar och är deras kontaktperson.
Detta är en väldig  rättighetsfokuserad roll så tveka inte att kontakta mig om du har frågor om studenters rättigheter och skyldigheter.

Vice chairperson

Carl Brinck

Det logistiska ledarskapet
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas.
Jag ansvarar för externa – och näringslivskontakter, medlemskap inom kåren, sociala medier samt är en av projektledarna för BAM och Campus festivalen.
Jag arbetar även tätt med sektionerna och är deras primära kontaktperson.

Secretary

Rasmus Andersen

I document the student union board's work. I'm responsible for protocols during the student union board meetings and also see so they get adjusted and uploaded to our website.
I'm also responsible for documenting during the student union council meetings.

National coordinator

Victor Arvidsson

I am responsible for the student union board's national cooperation. I have good contact with other student unions via SFS (Sveriges Förenade Studenkårer, translated; Sweden United Student unions),
SamS (Samverkande Studenter, translated; Cooperating Students) and
SKS (Studentkårer Syd, translated; Student unions South). I am one the student unions representatives at meetings with SamS or SFS member meetings and I tie good contact and discussions with other student unions in Sweden

Expeditionary manager

Amelia Fasth

I have the responsibility for the student unions cafe. I make sure there are wares to sell by ordering and looking over what we should sell in the cafe.
I also educate workers to keep the cafe open. I am also responsible for developing the work environments our two offices.

Evenemangs- koordinator

Malin Ekman och Vilma Sandberg

Som evenemangskoordinator ansvarar vi för helhetsplaneringen av studentkårens diverse evenemang och samordning mellan organ inför större evenemang.
Vi ansvarar även för kårstyrelsens egna evenemang såsom kick-off för våra förtroendevalda, medlemsfrukost och mycket mer.

Ledamot

Sofia Gimholt

Som ledamot ansvarar jag inte över något specifikt område. Jag kan har kunskap över alla ansvarsområden inom styrelsen och hjälper till där det behövs.  

Chairperson

Christopher Hellryd

The strategic leadership

I have the overall responsibility for the organization I also have the responsibility to make sure that different tasks are done and within time. I overlook and coordinate the work of the student union board.
I rollen är man även studentkårens ansikte utåt. Jag har även högsta ansvaret för kontakten med BTH:s ledning och är studentrepresentant i högskolestyrelsen.

Vice chairperson

Linus Holmström

The operational leadership
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas.  Jag agerar studentombud genom att handgripligen hjälpa medlemmar som har problem med sin utbildning. Jag arbetar även tätt med våra utbildningsföreningar och är deras kontaktperson.
Detta är en väldig  rättighetsfokuserad roll så tveka inte att kontakta mig om du har frågor om studenters rättigheter och skyldigheter.

Vice chairperson

Carl Brinck

Det logistiska ledarskapet
I denna roll har man ett nära samarbete med kårordförande och ska kunna ta över dennes arbetsuppgifter om det skulle behövas.
Jag ansvarar för externa – och näringslivskontakter, medlemskap inom kåren, sociala medier samt är en av projektledarna för BAM och Campus festivalen.
Jag arbetar även tätt med sektionerna och är deras primära kontaktperson.

Secretary

Rasmus Andersen

I document the student union board's work. I'm responsible for protocols during the student union board meetings and also see so they get adjusted and uploaded to our website.
I'm also responsible for documenting during the student union council meetings.

Utbildningskoordinator

Victor Arvidsson

I am responsible for the student union board's national cooperation. I have good contact with other student unions via SFS (Sveriges Förenade Studenkårer, translated; Sweden United Student unions),
SamS (Samverkande Studenter, translated; Cooperating Students) and
SKS (Studentkårer Syd, translated; Student unions South). I am one the student unions representatives at meetings with SamS or SFS member meetings and I tie good contact and discussions with other student unions in Sweden

Expeditionary manager

Amelia Fasth

I have the responsibility for the student unions cafe. I make sure there are wares to sell by ordering and looking over what we should sell in the cafe.
I also educate workers to keep the cafe open. I am also responsible for developing the work environments our two offices.

Event Coordinator

Malin Ekman och Vilma Sandberg

Som evenemangskoordinator ansvarar vi för helhetsplaneringen av studentkårens diverse evenemang och samordning mellan organ inför större evenemang.
Vi ansvarar även för kårstyrelsens egna evenemang såsom kick-off för våra förtroendevalda, medlemsfrukost och mycket mer.

Ledamot

Sofia Gimholt

Som ledamot ansvarar jag inte över något specifikt område. Jag kan har kunskap över alla ansvarsområden inom styrelsen och hjälper till där det behövs.  

Sections

Our sections manage the social part of your student life. They make sure that there are events past school time to enrich your time as a student. Our sections are run voluntarily by students that want student life on Blekinge Institute of Technology to be great for everyone. Read more about the different sections and what they do on the page sections.

Education associations

Education associations are responsible for the development of programs and courses. These associations are run voluntarily by students that want the best in education here on Blekinge Institute of Technology. A list of the different education associations and who they represent can be found on the page education associations.