Därför ska du bli medlem!​

Som medlem i Blekinge Studentkår så hjälper du oss att hjälpa dig. Tack vare ditt medlemskap så kan vi utföra vårt huvudsyfte; att kvalitetssäkra din utbildning på BTH.

Som medlem i Blekinge Studentkår så hjälper du oss att hjälpa dig. Tack vare ditt medlemskap så kan vi utföra vårt huvudsyfte; att kvalitetssäkra din utbildning på BTH. Våran röst i samhället blir ännu starkare och vårt ord väger mer när vi går in för att påverka makthavare och beslutsfattare.

Det tillkommer även en hel del förmåner som icke-medlemmar inte kan ta del av, se skillnaden nedan!

över

medlemmar!
0 0

över

medlemmar!
0 0

Välj ditt medlemskap

student på BTH som inte är medlem

gratis

/läsår

gratis

/termin

Direkt hjälp av våra heltidsarvoderade vid tvister med BTH

Närvaro- och yttranderätt vid samtliga möten i studentkårens regi

Rätt att delta i samtliga val som sker i studentkåren

Rätt att nominera valfri medlem till samtliga val

Rätt att ta del av offentliga protokoll och handlingar

Rätt att utnyttja studentkårens erbjudanden och förmåner

Rätt att inför fullmäktigemöten lägga motioner och interpellationer

Rätt att testa på våra sportaktiviteter via KIDS

Rabatterat pris på våra evenemang

Rabatterat pris på utvalda varor i kårcaféet

Gratis inträde till våra studentpubar

Student på BTH och medlem

295 kr

/läsår

185 kr

/termin

Direkt hjälp av våra heltidsarvoderade vid tvister med BTH

Närvaro- och yttranderätt vid samtliga möten i studentkårens regi

Rätt att delta i samtliga val som sker i studentkåren

Rätt att nominera valfri medlem till samtliga val

Rätt att ta del av offentliga protokoll och handlingar

Rätt att utnyttja studentkårens erbjudanden och förmåner

Rätt att inför fullmäktigemöten lägga motioner och interpellationer

Rätt att delta på våra sportaktiviteter via KIDS

Rabatterat pris på våra evenemang

Rabatterat pris på utvalda varor i kårcaféet

Gratis inträde till våra studentpubar

Medlem som inte är student på BTH

Behöver ha BTH koppling

400kr

/läsår

250kr

/termin

Direkt hjälp av våra heltidsarvoderade vid tvister med BTH

Närvaro- och yttranderätt vid samtliga möten i studentkårens regi

Rätt att delta i samtliga val som sker i studentkåren FÖRUTOM Fullmäktige

Rätt att nominera valfri medlem till samtliga val

Rätt att ta del av offentliga protokoll och handlingar

Rätt att utnyttja studentkårens erbjudanden och förmåner

Rätt att inför fullmäktigemöten lägga motioner och interpellationer

Rätt att delta på våra sportaktiviteter via KIDS

Rabatterat pris på våra evenemang

Rabatterat pris på utvalda varor i kårcaféet

Gratis inträde till våra studentpubar

student på BTH som inte är medlem

gratis

/läsår

gratis

/termin

 • Direkt hjälp av våra heltidsarvoderade vid tvister med BTH
 • Rätt att ta del av offentliga protokoll och handlingar
 • Rätt att testa på våra sportaktiviteter via KIDS

Student på BTH och medlem

295kr

/läsår

185kr

/termin

 • Direkt hjälp av våra heltidsarvoderade vid tvister med BTH
 • Närvaro- och yttranderätt vid samtliga möten i studentkårens regi
 • Rätt att delta i samtliga val som sker i studentkåren
 • Rätt att nominera valfri medlem till samtliga val
 • Rätt att ta del av offentliga protokoll och handlingar
 • Rätt att utnyttja studentkårens erbjudanden och förmåner
 • Rätt att inför fullmäktigemöten lägga motioner och interpellationer
 • Rätt att delta på våra sportaktiviteter via KIDS
 • Rabatterat pris på våra evenemang
 • Rabatterat pris på utvalda varor i kårcaféet
 • Gratis inträde till våra studentpubar
 • Gratis studenthäfte fyllt med rabatterade priser och erbjudanden

Medlem som inte är student på BTh

Behöver ha BTH koppling

400kr

/läsår

250kr

/termin

 • Direkt hjälp av våra heltidsarvoderade vid tvister med BTH
 • Närvaro- och yttranderätt vid samtliga möten i studentkårens regi
 • Rätt att delta i samtliga val som sker i studentkåren
  FÖRUTOM Fullmäktige
 • Rätt att ta del av offentliga protokoll och handlingar
 • Rätt att utnyttja studentkårens erbjudanden och förmåner
 • Rätt att inför fullmäktigemöten lägga motioner och interpellationer
 • Rätt att delta på våra sportaktiviteter via KIDS
 • Rabatterat pris på våra evenemang
 • Rabatterat pris på utvalda varor i kårcaféet
 • Gratis inträde till våra studentpubar