Vi finns för dig och din fritid

Vad gör vi?

Våra sektioner bedriver studiesocial verksamhet inom olika områden. Det är dem som ser till att det sker event när skoltimmarna har passerat, sektionerna drivs av ideellt engagerade studenter som ser till att du ska få ut det bästa av studentlivet!
Nedan kan du läsa om våra olika sektioner och deras arbete.

Våra sektioner

Alla våra sektioner följer en verksamhetsförordning, du kan läsa dom här.

Karlskronas Pubsektion är de som arbetar ideellt för att ni som studenter ska ha en egen pub att komma till i Karlskrona. Det är studentvänliga priser på allt som säljs och kårhuset är beläget på campus med utsikt över havet.
Kontakt: pubsektionen@bthstudent.se

KPS:
Karlskronas Pubsektion är de som arbetar ideellt för att ni som studenter ska ha en egen pub att komma till i Karlskrona. Det är studentvänliga priser på allt som säljs och kårhuset är beläget på campus med utsikt över havet.
Kontakt: pubsektionen@bthstudent.se

Sexistenz är ett sexmästeri som tidigare låg som utskott till pubsektionen Rotundan. De håller i studiesociala evenemang bland annat på studentpuben villan och anordnar varje år en Introduktionsvecka för de nya studenterna. När det kallas till fest i andra städer än Karlskrona kan du lita på att Sexistenz ställer upp med att bokar bussar och liknande för att studenter från BTH ska kunna ta sig ut i den stora vida världen. De håller givetvis i alkoholfria evenemang också.
Kontakt: sexistenz@bthstudent.se

Sexistenz:
Sexistenz är ett sexmästeri som tidigare låg som utskott till pubsektionen Rotundan. De håller i studiesociala evenemang bland annat på studentpuben villan och anordnar varje år en Introduktionsvecka för de nya studenterna. När det kallas till fest i andra städer än Karlskrona kan du lita på att Sexistenz ställer upp med att bokar bussar och liknande för att studenter från BTH ska kunna ta sig ut i den stora vida världen. De håller givetvis i alkoholfria evenemang också.
Kontakt: sexistenz@bthstudent.se

.smoersex är både en pubsektion och sexmästeri i ett! De sköter både om studentpuben .kauren i Karlshamn och ser till att de nya studenterna i Campus Karlshamn får en rolig Introduktionsvecka. De håller givetvis i alkoholfria evenemang samt bokar bussar till fester utanför Karlshamn. Denna sektion som står för i princip all vår studiesociala verksamhet i Karlshamn.
Kontakt: smoersex@bthstudent.se

.smoersex:
.smoersex är både en pubsektion och sexmästeri i ett! De sköter både om studentpuben .kauren i Karlshamn och ser till att de nya studenterna i Campus Karlshamn får en rolig Introduktionsvecka. De håller givetvis i alkoholfria evenemang samt bokar bussar till fester utanför Karlshamn. Denna sektion som står för i princip all vår studiesociala verksamhet i Karlshamn.
Kontakt: smoersex@bthstudent.se

Studentkultur i Tiden (SIT) är en sektion som värnar om de studentikosa traditionerna som finns. De ansvarar för ovvar, psångböcker, teknologmössor samt kårband.
Kontakt: sit@bthstudent.se

SIT:
Studentkultur i Tiden (SIT) är en sektion som värnar om de studentikosa traditionerna som finns. De ansvarar för ovvar, psångböcker, teknologmössor samt kårband.
Kontakt: sit@bthstudent.se

De tillhandahåller en mängd olika idrottsaktiviteter för studenter däribland fotboll, innebandy, badminton, cricket och basket. Utöver detta arrangerar vi även olika turneringar, prova på-dagar och andra sportrelaterade projekt. Vi kan dessutom fungera som länk mellan högskolans studenter och andra idrottsföreningar i Karlskrona, så ta kontakt med oss om du är intresserad av att gå med i någon klubb. KIDS erbjuder dig inte bara tillfälle till motion utan även en möjlighet att träffa studenter från andra program, länder och kulturer. Det är en utmärkt chans att träffa nya vänner och hålla igång kroppen under studietiden. Glöm inte att våra aktiviteter är till för alla, tjejer som killar, sportfånar som amatörer!
Kontakt: kids@bthstudent.se

KIDS:
De tillhandahåller en mängd olika idrottsaktiviteter för studenter däribland fotboll, innebandy, badminton, cricket och basket. Utöver detta arrangerar vi även olika turneringar, prova på-dagar och andra sportrelaterade projekt. Vi kan dessutom fungera som länk mellan högskolans studenter och andra idrottsföreningar i Karlskrona, så ta kontakt med oss om du är intresserad av att gå med i någon klubb. KIDS erbjuder dig inte bara tillfälle till motion utan även en möjlighet att träffa studenter från andra program, länder och kulturer. Det är en utmärkt chans att träffa nya vänner och hålla igång kroppen under studietiden. Glöm inte att våra aktiviteter är till för alla, tjejer som killar, sportfånar som amatörer!
Kontakt: kids@bthstudent.se