Välkommen till BTH!

Varje höst i augusti arrangeras det introduktionsaktiviteter på våra tva campus av Blekinge studentkår och Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

Varje höst i augusti arrangeras det introduktionsaktiviteter på våra två campus av Blekinge studentkår och Blekinge Tekniska Högskola (BTH). I Karlshamn är introduktionen en vecka lång och börjar veckan innan skolstart. I Karlskrona kallas introduktionen för Inseglet, den är en vecka lång och startar helgen innan introduktionen som anordnas av BTH.

Terminstart på våren?

I januari månad anordnas också en mindre introduktionsvecka för de nya sjuksköterskestudenterna i Karlskrona.

I januari månad anordnas också en mindre introduktionsvecka för de nya sjuksköterskestudenterna i Karlskrona. Den kallas Förseglet och börjar helgen innan uppropet som anordnas av BTH. Sjuksköterskestudenterna är givetvis även välkomna på Inseglet som är i augusti.

Karlskrona

I Karlskrona anordnas introduktionsveckorna av Sexistenz (sexmästeriet i Karlskrona), som lättast känns igen på deras svarta overaller och gröna västar.

Datum för introduktionsveckan (Inseglet) i Karlskrona höstterminen 2023 är 19-26 augusti.
Mer information kommer ut senare. 

Karlshamn

I Karlshamn anordnas introduktionsveckan av .smoersex (sexmästeriet i Karlshamn).

Datum för introduktionen i Karlshamn höstterminen 2023 är 14-20 augusti.
Mer information kommer ut senare. 

Därför ska du delta!

Du får lära känna nya vänner och äldre studenter samt bekanta dig med Blekinge studentkår. Du som ny student kan ibland bli kallad Nolla, det innebär att du ännu inte har några högskolepoäng, det finns ingen annan värdering i uttrycket. Introduktioner på högskolan går uteslutande ut på att ha kul och knyta nya band! Alla aktiviteter under veckan är helt frivilliga och du deltar bara på det du känner för.

Under introduktionen får du chansen att bekanta dig med staden och campus på ett roligt sätt samt får en välkomnande start på skolåret. Du får lära känna nya vänner och äldre studenter samt bekanta dig med Blekinge studentkår. Du som ny student kan ibland bli kallad Nolla, det innebär att du ännu inte har några högskolepoäng, det finns ingen annan värdering i uttrycket. Du behöver inte heller oroa dig för att detta är som gymnasiets nollningar. Introduktioner på högskolan går uteslutande ut på att ha kul och knyta nya band! Alla aktiviteter under veckan är helt frivilliga och du deltar bara på det du känner för.

“När jag började på BTH kände jag ingen, jag var den enda som flyttade till Blekinge av min gymnasieklass. Under introduktionsvecka lärde jag känna så många människor och har fått vänner för livet”

- Julia, student på BTH