Vi sätter liv i ditt studentliv!

Studentkåren jobbar aktivt med att arrangera en mängd olika typer av evenemang så att du kan ta del av och även själv engagera dig i att anordna!

Studentpubarna

I Blekinge har vi en studentpub på vardera campus. Puben .kauren i Karlshamn och Studentpuben Villan i Karlskrona.

Pubarna ägs av Blekinge studentkår och drivs av pubsektionerna vilka är en del av Studentkåren som helhet. Ekonomiskt driver pubarna sig själva och de studentvänliga priserna kan hållas på grund av ideellt arbete. 

För att få gratis entré till pubarna krävs att man kan uppvisa medlemskap i Blekinge studentkår eller annan SFS-anknuten studentkår. Är man ej medlem i studentkåren men är student vid BTH kan man dock komma på våra kårkvällar ändå, då mot en inträdesavgift. Det finns även möjlighet att hyra lokalerna för egna tillställningar

Happenings och event

Liksom Introduktionsveckan arrangerar de studiesociala sektionerna events under året. Det kan vara allt från temakvällar på kårpuben eller grillning till spelutvecklartävling i skolans lokaler. Vad det än må vara så är det alltid lika uppskattat.

Som enskild student har du dessutom möjlighet att söka medel från Kårstyrelsen för att anordna evenemang du känner saknas. Kontakta styrelsen i god tid för mer information.

Campusfestivalen

Campusfestivalen arrangeras av Blekinge studentkår i samarbete med F2D, Studentregion Blekinge och BTH. Festivalen går av stapeln i början av höstterminen.

På grund av pandemin kommer vi inte kunna arrangera Campusfestivalen inför höstterminen, vi kommer gå ut på Instagram och Facebook när kör igång igen.

Campusfestivalen

Campusfestivalen arrangeras av Blekinge studentkår i samarbete med F2D, Studentregion Blekinge och BTH. Festivalen går av stapeln i början av höstterminen.

På grund av pandemin kommer vi inte kunna arrangera Campusfestivalen inför höstterminen, vi kommer gå ut på Instagram och Facebook när kör igång igen.