Glädje, gemenskap och allvar

Den viktigaste delen av vår verksamhet riskerar ofta att gå medlemmarna förbi då den är dold i formella möten, utredningar och informella konversationer. Under rubrikerna nedan finner du exempel på några av de saker vi arbetar med.

Studentinflytande

Det är värt mycket för studenterna att kunna bestämma över sin egen studiesituation och därför är studentinflytande en relevant påverkansfråga för alla som studerar. Studentkåren arbetar med dessa frågor i alla högskolans beredande och beslutande organ.

Utbildningsbevakning

Utbildningsbevakning handlar om att kontrollera att skolans arbete sköts korrekt så att inga studenter hamnar i kläm. Studentkåren hanterar allt från enskilda studenters problem till hur ett program ska läggas upp för att säkra att det går att få ut examen.

Studentinflytande

Det är värt mycket för studenterna att kunna bestämma över sin egen studiesituation och därför är studentinflytande en relevant påverkansfråga för alla som studerar. Studentkåren arbetar med dessa frågor i alla högskolans beredande och beslutande organ. Frågorna kan handla om allt från att påverka arbetsmiljön på campus till att förbättra innehållet i enskilda kurser och program. Vi lyssnar på dig som student och tillsätter varje år ett antal studeranderepresentanter, de för studenternas talan i högskolans nämnder och organ. Brinner du för att påverka och vill engagera dig lite extra under studietiden kontaktar du oss i kårstyrelsen, vi tar emot allt engagemang med öppna armar!​

Utbildningsbevakning

Utbildningsbevakning handlar om att kontrollera att skolans arbete sköts korrekt så att inga studenter hamnar i kläm. Studentkåren hanterar allt från enskilda studenters problem till hur ett program ska läggas upp för att säkra att det går att få ut examen. Inom organisationen finns det ingen som arbetar lika mycket med detta som Vice Kårordförande med Utbildningsfokus. Till denna person vänder du som medlem dig om du undrar över dina rättigheter och skyldigheter som student eller behöver hjälp med att driva ett ärende, till exempel en tenta som aldrig blir rättad, en lärare som inte lyssnar eller en kurs som inte fungerar. Studentkåren har även utbildningsföreningar som är drivna av engagerade studenter som läser just de utbildningar de bevakar.

Vi gör skillnad

Nationellt

Blekinge studentkår är medlemmar i SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) och för en aktiv debatt inom organisationen. SFS fungerar som en nationell studentkår som vänder sig direkt mot Departementet och Regeringen istället för enskilda lärosäten. Genom SFS kan vi i Blekinge driva frågor som våra medlemmar tycker är viktiga nationellt och på så vis uppmärksamma dem för andra studentkårer runt om i Sverige så att en ändring genomförs. SFS är en studentdriven organisation som får politikerna att lyssna.

Lokalt

I vårt dagliga arbete har studentkåren samtal med kommunen och regionen där du studerar kring frågor som har med din studiesituation att göra. Detta handlar exempelvis om bostadssituationen i regionen, tillgänglighet via kollektivtrafik eller regionala aktiviteter där studenter kan medverka.

Samverkande studenter

Vi är även med i ett samarbete som heter Samverkande studenter som består av åtta studentkårer spridda över hela landet. Storleksmässigt liknar alla medlemskårerna varandra och har enats om om att skapa grupperingen Samverkande Studenter för att diskutera nationell utbildningspolitik. Samarbetet ger gemensamma röster inom SFS fullmäktige, vilket ökar inflytandet.