Sök till revisor 2023/2024!

  • Inläggskategori:Uncategorized

ÄR DU VÅR NÄSTAVERKSAMHETSREVISOR?

Som revisor inom Blekinge studentkår är det ditt ansvar att granska organisationen så att vi följer Studentkårens stadgar med nära kontakt gentemot Fullmäktige. Som revisor har du även tolkningsrätt över stadgan utanför studentkårens fullmäktigesammanträden och kan därför kontaktas för frågor eller tvister angående stadgan.

Sista nomineringsdatum är den 17/3!

Ansökan revisor: https://forms.office.com/e/XpSq37pL05