Presidiet tänker

Kårordförande och vice delar med sig av sina tankar av BSK

Varför skapa denna del av hemsidan?

Något som presidiet har varit dåliga på och fortfarande är dåliga på, är att kommunicera med sina studenter och medlemmar om vad vi faktiskt gör och vad som försiggår i det som min kollega och jag kallar vardag. Denna sida är förhoppningsvis början med att dels vara mer transparenta gentemot dig som student. Men även att Du ska få en ett ansikte och en personlighet på dem personer som för din röst gentemot skolan, mot kommunerna och regionen vi befinner oss i och mot dem nationella samarbeten vi har. Sedan är det min förhoppning att denna sida kommer att agera som en katalog för framtida studenter, medlemmar, förtroendevalda och presidier att se den väg som har tagits sedan pandemin trädde i kraft och förändrade det som engång i tiden var det normala.

-Carl Brinck, Vice kårordförande 20/21, 2020-11-06