Extra val till Fullmäktige och Talman

  • Inläggskategori:Val

I enlighet med studentkårens stadga finns det nu möjlighet att ansöka till Fullmäktige och Talman.
Båda anmälningarna stänger 1/2.

TALMAN:

Talmannen är den som för talan och leder mötena när FUM sammanträder. Att vara talman är ett viktigt jobb och innebär att man ska kunna vara neutral under mötena för att på ett smidigt sätt ge alla möjlighet att utrycka sin åsikt.
Om detta passar dig eller någon du känner, klicka här.

FULLMÄKTIGE:

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ som sammanträder två gånger per termin och följer ett relativt fast schema på vilka punkter som behandlas. Fullmäktige är den beslutande enhet som har den allomfattande makten och ansvaret för studentkåren och beslutar då om beslut som berör organisationens samlade verksamhetsplan, budget och styrdokument. Dessutom väljer fullmäktige alla interna och externa representanter.
Att sitta i fullmäktige är ett viktigt jobb som innebär att man måste kunna ta opartiska beslut, ibland om folk man känner. Tänk igenom så att du kan klara detta innan du söker.