Valberedningen går till Val!

  • Post category:News / Val

Nu är det dags för oss att hålla ett val till detta års Valberedning.
Detta organ anordnar val till bland annat kårens fullmäktige, kårstyrelse och revisorer.

Att sitta i Valberedningen innebär bland annat att skapa och sprida PR för val, hantera genomförandet av val och skapa förslag på personer utifrån ansökningar och valresultat.

Om detta låter något för dig, eller känner du någon som skulle passa in i detta?
Då kan du klicka here för nominera dig själv eller någon du tycker passar.

Sista anmälningsdagen för att nominera någon annan är 24:e augusti och dig själv 26:e augusti.