Apply to FUM 2023/2024!

Fullmäktige består av en talman och fullmäktigeledamöter. Du som ledamot i Fullmäktige är en del av studentkårens högst beslutande organ och är delaktig i beslut som påverkar hela organisationen.Talmannen är fullmäktigesammanträdets ordförande och ansvarar för…

Continue ReadingApply to FUM 2023/2024!