Driftutskottet

  • Post category:Get involved

Driften är en grupp för dig som tycker att servrar, nätverk och hosting av mjukvara är intressant. Det är ett utskott som tar ansvar för BSKs tekniska system och arbetar på organisationens tekniska ryggrad. Vår…

Continue ReadingDriftutskottet