covid-19

studentkårens arbete

Vårt arbete ligger inte på is!

Studentkårens arbete gällande studentinflytande och påverkansarbete sker fortfarande och det är viktigt att ni som nu har er utbildning helt på distans mejlar in till oss om ni stöter på problem med er undervisning, tentor och liknande. Det är nu om något som det är viktigt att vi kommunicerar med varandra.

Vi vill trycka på att BTH gör allt de kan för att se till att er utbildning kommer att fortgå med så lite problem som möjligt.

Studentkårens presidie (Kårordförande och Vice Kårordförande) sitter med i BTH:s arbetsgrupp som hanterar coronarelaterade frågor och vi har möten regelbundet för att kontinuerligt uppdatera varandra om vad som sker i våra verksamheter.

vad har hänt hittills?

Jo, tack vare att ni är medlemmar hos oss möjliggör det för Blekinge studentkår att vara medlemmar i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) som arbetar för studenternas rättigheter på nationell nivå, något som är extra kritiskt dessa tider!

Visste ni att SFS kämpade med att få regeringen att ta ett beslut som möjliggör att studenter med beviljat CSN kommer fortsatt få ut studiemedel även om högskolan skulle behöva stoppa utbildningen?
Läs mer HÄR

Sektionen för Internetbaserad Socialisering (SIS) hjälper till i kampen mot COVID-19 genom att använda datorkraft som de har över till Folding@Home, ett globalt projekt för att beräkna hur proteiner “viker” sig, så hjälper dem forskare att forska snabbare inom ämnen så som olika virus och en mängd andra sjukdomar! Det tycker vi är ett superbra initiativ!
Läs mer om deras arbete HÄR

utbildning på bth

Som student på BTH hittar du all aktuell information om hur BTH arbetar för dig under coronasituationen på följande sidor:

BTH.se

Här hittar ni information som aktivt uppdateras om hur utbildningen kommer att se ut efter hur pandemin utvecklas och även annan nyttig information!
https://www.bth.se/vid-kris/corona/

studentportalen

Här hittar ni aktuell information om vad som gäller vid distansstudier, CSN, BTH:s rekommendationer och även tips på studieteknik för distansstudier.
Du hittar även hur stödfunktionerna fungerar och vilka extra digitala funktioner som finns.
https://studentportal.bth.se/page/hem

Kom ihåg att titta in där ofta för att hålla dig uppdaterad på vad som gäller för dig som student!

evenemang inom studentkåren

Kårstyrelsen rekommenderar samtliga styrelser i Blekinge studentkår att ställa in större fysiska evenemang för resterande av vårterminen och antingen flyttar fram till höstterminen eller ställer om till digitala lösningar.

Kom ihåg att följa våra utbildningsföreningar och sektioner på sociala medier för att få information för eventuella evenemang.

Den här informationen är specifikt för undergrupper i studentkåren

Sektioner och utbildningsföreningar i studentkåren som vill planera mindre fysiska event under sommaren eller för nästa termin, får göra det med omsorg och med begränsningar från Folkhälsomyndigheten.
Ni ska även kontakta Kårstyrelsen med en detaljerad handlingsplan som svarar på följande frågor:

  • När och var kommer evenemanget att äga rum?
  • Vilka fysiska aktiviteter planeras?
  • Vilka åtgärder kommer göras för att minska risken för smittspridning? Exempelvis handsprit, alkohol osv.
  • Hur många personer planeras aktiviteterna för?

Observera att Kårstyrelsen kan ställa ytterligare frågor angående eventet, därför är det viktigt att Kårstyrelsen kontaktas så snart som möjligt.

Sektioner och utbildningsföreningar i studentkåren som vill planera mindre fysiska event under sommaren eller för nästa termin, får göra det med omsorg och med begränsningar från Folkhälsomyndigheten.
Ni ska även kontakta Kårstyrelsen med en detaljerad handlingsplan som svarar på följande frågor:

  • När och var kommer evenemanget att äga rum?
  • Vilka fysiska aktiviteter planeras?
  • Vilka åtgärder kommer göras för att minska risken för smittspridning? Exempelvis handsprit, alkohol osv.
  • Hur många personer planeras aktiviteterna för?

Observera att Kårstyrelsen kan ställa ytterligare frågor angående eventet, därför är det viktigt att Kårstyrelsen kontaktas så snart som möjligt.

Studentpubarna

Studentpubarna har på tillståndshavarnas initiativ fått ett nej till att öppnas upp för medlemmar och studenter för resten av vårterminen. Mer information om när studentpubarna kan komma att öppnas igen kommer att meddelas här.

folkhälsomyndigheten

För att få aktuell information om regler, rekommendationer och prognoser om COVID-19 i Sverige, gå in på Folkhälsomyndighetens sida om COVID-19